Registratie drones Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Materieel
Sinds 30 mei 2017 zijn de twee drones van de Civiele Bescherming officieel geregistreerd bij de FOD Mobiliteit als luchtvaarttuig in het Register van de Belgische Staat.
drone

Ze zijn geregistreerd met de roepletters OO-12HU (Brasschaat) en OO-HV (Crisnée), waarbij OO de prefix is voor alle Belgische luchtvaarttuigen. Deze registratie is voornamelijk belangrijk, omdat dit ervoor zorgt dat de Civiele Bescherming ook in het buitenland met de drones kan vliegen. Als ‘state operator’ moest de Civiele Bescherming de drones niet registreren om te kunnen vliegen in België.

De drones van de Civiele Bescherming worden voornamelijk ingezet voor (realtime) beeldvorming, meten van gevaarlijke stoffen in de lucht en zoekacties. Dit kan zoals alle interventies van Civiele Bescherming op vraag van Brandweer, Politie, Volksgezondheid, burgemeester, gouverneur of minister.