Raadpleeg vanaf 17 juni de database met Rescue Sheets van personenwagens

Brandweer
Civiele Bescherming
Materieel
Op 17 juni 2020 lanceert Euro NCAP, de Europese organisatie die instaat voor de crashtests van nieuwe wagens, een database met Rescue Sheets van elke personenwagen die rondrijdt. Elke hulpverlener in de hele wereld zal deze database kunnen raadplegen, en dus bij een ongeval via tablet of zelfs smartphone onmiddellijk de Rescue Sheet kunnen bekijken van de betrokken wagen, en zo alle nuttige informatie over de betrokken wagen te raadplegen (waar zit de batterij, waar lopen de leidingen, waar zit mogelijks gevaar, ...). Op deze manier kunnen de hulpdiensten veel gerichter en dus sneller te werk gaan bij een ongeval.
Euro NCAP

Deze database zal gratis zijn toegankelijk zijn, en dit vanaf 17 juni 2020. 

Meer informatie kan u vinden via: www.euroncap.com.

Dit initiatief van Euro NCAP heeft ook een Belgische link, want het bouwt verder op de realisatie van de ISO 17840 norm, één van de meest in het oog springende resultaten van de Commission for Extrication and New Technology van CTIF, de internationale organisatie van de brandweer. Majoor Tom Van Esbroeck, werkzaam bij Brandweerzone Centrum en als expert verbonden aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de FOD Binnenlandse Zaken, is voorzitter van deze Commission en stond mee aan de wieg van deze samenwerking. Verder vermelden we hierbij ook dhr. Michel Gentilleau, luitenant-kolonel bij de Franse SDIS86 La Vienne – Poitiers, die de samenwerking met Euro NCAP heeft opgevolgd binnen de Commission.

De ISO 17840 norm legt in eerste instantie de standaarden van de Rescue Sheets en Emergency Response Guides (ERG) die voor elke voertuig (personenwagen, vrachtwagen, …) worden opgesteld. Verder zijn in deze norm ook symbolen vastgelegd, die aangeven welke aandrijving een bepaald voertuig heeft (elektriciteit, hybride, ...) zodat het voor hulpdiensten duidelijk is hoe ze een ongeval met bijvoorbeeld een elektrische bus moeten aanpakken.  Rond deze norm werd door het KCCE in oktober 2018 een congres georganiseerd in Brussel, met deelnemers in binnen-en buitenland.  Brandweerman Kurt Vollmacher van Brandweerzone Centrum was binnen de Commission projectleider voor dit ISO-project.

Meer informatie over deze ISO-norm kan u terug vinden op https://www.ctif.org/index.php/commissions-and-groups/ctif-iso-17840.

De lancering van de database is dus één van manieren om deze norm in praktijk om te zetten, naast de introductie ervan in de opleidingen voor de brandweer en de stickers met de eerder vermelde symbolen op bijvoorbeeld de trams en bussen van het openbaar vervoer en ook reeds op de brandweerwagens in een aantal zones.