Hervorming van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Hervorming
Na jaren van onzekerheid werd het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.
interventie van de Civiele Bescherming

De Civiele Bescherming zal een meer gespecialiseerde, performante en moderne hulpdienst worden, die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen de Civiele Veiligheid op 2 niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau.

Concreet zijn de grote principes van deze nieuwe organisatie de volgende:

  • een operationele eenheid als heus expertisecentrum per gewest: Crisnée en Brasschaat
  • een doorgedreven specialisatie van de opdrachten en van het materieel in 3 groepen verzameld, die « clusters » genoemd worden: CBRN, Search & Rescue, Heavy support & Crisis management
  • een interessanter administratief en geldelijk statuut dat in overeenstemming is met dat van de brandweer
  • een nieuw statuut voor de vrijwilligers dat in overeenstemming is met dat van de beroeps;
  • een aangepaste arbeidstijd
  • een rationalisering van het operationeel personeel verspreid over de twee eenheden

Jérôme Glorie, Directeur-Generaal van de Civiele Veiligheid: “Een beslissing is genomen en daar verheug ik me over. De status quo en de onzekerheid waren voor iedereen ondragelijk. De toekomst is nu gegarandeerd en deze beslissing zal ons toelaten om een nieuwe dynamiek aan de Civiele Bescherming te geven. We zullen alles in het werk stellen om een respectvolle en efficiënte overgangsperiode voor respectievelijk ons personeel en onze partners te verzekeren.”