Dank je wel! Internationale dag van de brandweer

Brandweer
Evenement
Op 4 mei wordt de jaarlijkse ‘Internationale Dag van de Brandweer’ gehouden. Elk jaar opnieuw eren we die dag onze brandweerlieden voor hun toewijding, verbondenheid en opoffering. Dit jaar zetten we onze toekomstige helden op de voorgrond: de jeugdbrandweer en brandweerkadetten. Ze vertellen hoe zij hun bijzondere hobby beleven.
Internationale dag van de brandweer

Vier mei - niet alleen Star Wars dag 

Vier mei is de naamdag van Sint Florian, de beschermheilige van beroepen die met vuur te maken hebben waaronder de brandweerlieden. Volgens de legende redde hij een volledig dorp dat in de vlammen dreigde op te gaan met behulp van slechts 1 emmer water. De hulp van deze heilige wordt ingeroepen bij brandwonden, droogte van het land, storm en tegen verschillende gevaren die worden veroorzaakt door vuur en water.

Logisch dus dat we op 4 mei de jaarlijkse internationale Dag van de Brandweer vieren en we alle brandweermannen en -vrouwen, beroeps en vrijwilligers, eren omdat zij elke dag hun leven riskeren. Tegelijk wordt ook stilgestaan bij de brandweerlieden die om het leven kwamen tijdens hun werk. In het bijzonder gaan onze gedachten uit naar de zone Zuid-West Limburg en de Brusselse brandweer, die recent collega’s verloren.

Dit jaar maken we van de gelegenheid gebruik om onze toekomstige brandweerlieden in de schijnwerpers te zetten : de jeugdbrandweer en de brandweerkadetten. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen beide, maar er is wel degelijk een verschil. Zo is de jeugdbrandweer een jeugdvereniging waarbij je vanaf 12 jaar een aantal technieken kan leren die je je hele leven nog kan gebruiken, in het dagelijkse leven of als brandweer, bijvoorbeeld EHBO, knopen leggen, radiocommunicatie en kleine branden blussen. Als je engagement nog verder gaat, kan je vanaf 16 jaar terecht bij de brandweerkadetten. Deze jongeren volgen een opleiding aan de brandweerschool die hen voorbereidt op de job van brandweerman/-vrouw en waarmee ze - indien ze slagen - het federaal geschiktheidsattest (FGA) kunnen behalen.

Hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij de jeugdbrandweer en de brandweerkadetten vroegen we aan vier jongeren : Luna (16 jaar, jeugdbrandweer post Ieper), Killian (18 jaar, jeugdbrandweer post Boom) en de broers Florent en Lucas (18 jaar, brandweerkadetten aan de brandweerschool van Luik).

Het leven zoals het is...
... bij de jeugdbrandweer

Het verhaal van Luna en Killian is heel gelijkaardig.  Zij startten beiden op hun 12 jaar als lid van de jeugdbrandweer doordat zij de wereld van de brandweer leerden kennen door hun vaders die als vrijwilligers bij de brandweer werken.  Anderen helpen is dus een familietrekje.  De verhalen van de papa’s spraken zo tot de verbeelding dat al van kleins af aan duidelijk was dat zij ook deel wilden uitmaken van de brandweerfamilie.  Want ook bij de jeugdbrandweer is er een sterke band tussen de leden die elkaar helpen waar nodig.  Dat groepsgevoel wordt versterkt tijdens de activiteiten waarbij moet samen gewerkt worden om bijvoorbeeld een oefening in brandbestrijding tot een goed einde te brengen.  Naast het dragen van adembescherming (vanaf 16 jaar) vinden zowel Luna als Killian dit de tofste activiteit.  Als afsluiter van het jaar wordt er tijdens de zomermaanden een weekend of zelfs een week georganiseerd waarin de jongeren erop uit trekken naar zee of naar de Ardennen.  Over het algemeen komt de jeugdbrandweer 1 à 2 keer per maand een halve dag samen.

... bij de brandweerkadetten

De tweeling Florent en Lucas startte in september vorig jaar aan de opleiding tot brandweerkadet aan de brandweerschool van Luik.  Ook zij kregen de smaak te pakken door de verhalen van hun broers, vader en peter die allemaal voor de brandweer werken.  Het zich inzetten voor anderen zit dus ook hier in de familie.  Dat ze als broers samen de opleiding volgen, is bijzonder. Ze kunnen elkaar motiveren als een van hen een mindere dag heeft en tegelijk dagen ze elkaar uit om het steeds beter te doen.  Hoewel de kadettenopleiding theorie en praktijk combineert, is ze toch overwegend praktijkgericht en leren de jongeren er bijvoorbeeld personen bevrijden uit een voertuig en omgaan met meer gespecialiseerd brandweermateriaal.  Of ze de opleiding zouden aanraden aan hun leeftijdsgenoten? Absoluut! Maar jongeren moeten zich er wel van bewust zijn dat de opleiding een zeker engagement en discipline vraagt.  Zo heb je, behalve in de schoolvakanties en tijdens examenperiodes, vrijwel elke zaterdag les en die lessen - vooral de sport/fysieke lessen - kunnen best intensief zijn.  Daarnaast doe je tijdens de kadettenopleiding ook levenservaring op en leer je echt een beroep.  Je leert er vertrouwen op anderen en leert samenwerken in groep.  Terwijl ze elkaar bij het begin van de opleiding helemaal niet kenden, vormen ze nu een (h)echte vriendengroep.  Aan wie twijfelt zeggen de broers : probeer het! 

brandweerkadetten

 

Is je interesse gewekt en wil je graag meer weten? Kijk op https://brandweer.be/nl/jeugdbrandweer en neem contact op met de hulpverleningszone in jouw buurt!

Dankjewel aan alle brandweerlieden die zich elke dag opnieuw inzetten voor onze veiligheid en ons diepste respect voor de brandweerlieden die hun leven gaven voor hun medemens.