Conclusies van het stakeholderparticipatiemoment 112

Noodcentrale 112
Evenement
Op 10 december 2018 heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een eerste stakeholderparticipatiemoment gehouden voor zijn noodcentrales 112. Door samen te werken met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties heeft de FOD Binnenlandse Zaken een verrassende en frisse kijk gekregen op hoe ze bepaalde problemen zou kunnen aanpakken.
stakeholderparticipatiemoment gehouden voor zijn noodcentrales 112

Tijdens het fysieke stakeholderparticipatiemoment hebben mensen met verschillende achtergronden op zoek gegaan hoe we samen levensreddende keuzes kunnen maken. Samen hebben de deelnemers gezocht naar een gedragen definitie, vuistregels of een ander eindproduct waaruit mensen duidelijk kunnen opmaken waarvoor ze naar het noodnummer 112 mogen bellen en waarvoor ze een alternatief moeten gebruiken.

Na het participatiemoment heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om in de toekomst te blijven inzetten op het verder blijven informeren van burgers, te beginnen bij de kleuterklasjes, en op het vinden van een gebruiksvriendelijk initiatief voor het melden en afhandelen van niet-dringende situaties.

Directeur Erwin Hertens: “We onderzoeken nu sommige pistes, zoals het transformeren van de App 112 BE zodat de burger niets meer moet downloaden, op hun technische haalbaarheid. Omdat de samenwerking zo vlot verlopen is en de input erg waardevol is gebleken, wil de Directie 112 ook in de toekomst overlegde oplossingen uitwerken. We zijn overtuigd dat we deze participatieve manier van werken meer zullen gebruiken. Meer nog, we hebben de ambitie om stakeholderparticipatie deel te laten maken van onze organisatiecultuur.