B-FAST: Experten van Civiele Veiligheid komen terug van succesvolle missie in Dominica

Internationale missies
Interventie
Het team van B-FAST (Belgian First Aid & Support) komt vanmiddag terug van hun zesdaagse opdracht in Dominica, een Caraïbisch eiland dat zwaar getroffen werd door de doortocht van orkaan Maria. Onze experten zijn erin geslaagd om een waterzuiveringsstation aan een rivier te installeren en zo drinkbaar water te voorzien.
Vertrek B-Fast

Medewerkers van een plaatselijke watermaatschappij zijn opgeleid om het waterzuiveringsstation te kunnen bedienen zodat deze minstens 3 maanden operationeel kan blijven.

De tussenkomst van het B-Fast team in Dominica valt onder het kader van het Mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (EUCP). Vijf van de vijftien B-FAST-leden zijn experten van Civiele Veiligheid (Civiele Bescherming en brandweer). Andere leden zijn telecommunicatiespecialisten van Defensie en experten van Volksgezondheid. Hun missie bestond uit waterzuivering, waterdistributie, logistiek, het zoeken naar brandstof en de organisatie van de transport.

Het waterzuiveringsstation is donderdag geïnstalleerd nabij de luchthaven waar de eerste dag al 20.000 liter veilig water geproduceerd werd. Wegens de beperkte transportmogelijkheden is het waterzuiveringsstation later verplaatst naar een locatie die makkelijker te bereiken was voor waterdistributie in de regio. Op één dag kan nu 40.000 liter geproduceerd worden.

Het team heeft ter plaatse kunnen vaststellen dat er een grote nood is aan drinkbaar water. Na de doortocht van orkaan Maria is er weinig overgebleven van de elektriciteits- en watervoorzieningen op Dominica. De meeste huizen hebben schade opgelopen, de elektriciteitsvoorziening is uitgevallen en transport over de wegen is vaak geblokkeerd door omgevallen bomen of ingestorte bruggen.

 

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming
Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen die getroffen worden door grootschalige rampen, hulp vragen. De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de interoperabiliteit van de middelen en de efficiëntie van de interventies van de Civiele Bescherming te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken, worden specifieke interventiemodules, die aan kwaliteitsnormen voldoen, ingezet voor elk type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving,…). Zij waarborgen een betere coördinatie op het terrein, een uniek contactpunt, een antwoord gebaseerd op de noden, en maken het mogelijk om de verdubbeling van de middelen te vermijden. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en samengesteld uit gespecialiseerd personeel.

B-FAST
B-FAST organiseert de Belgische internationale bijstand in de landen die getroffen worden door een ramp van grote omvang en bijstand vragen. Deze snelle interventiestructuur werd in 2000 gecreëerd en coördineert de samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid. Elk departement stelt zijn eigen middelen, gespecialiseerd interventiepersoneel en expertise ter beschikking van B-FAST. Zo is B-FAST in staat om voortdurend hooggekwalificeerde en getrainde teams op zeer korte termijn te laten interveniëren, alsook om gespecialiseerde middelen in te zetten in de landen die getroffen worden door een noodsituatie. B-FAST kan een ruim gamma aan teams en hulpmiddelen inzetten, meer bepaald de USAR-module, de "High Capacity Pumping"-module, een veldhospitaal, waterzuiveringsmiddelen of opvang,…

Zie foto's hieronder