6de UCPM Experts Day in Brussel

Internationale missies
Evenement
Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden alle Belgische experten in het kader van UCPM (Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming) op 28 oktober 2022 in Brussel voor een seminarie. Nadat twee vorige edities wegens COVID-19 online plaatsvonden, was het een uitgelezen moment om elkaar weer live te ontmoeten.
Experts Day in Brussel

De Belgische UCPM-deskundigen komen uit een brede waaier van disciplines, sectoren en instanties voor rampenbeheer.  In hun dagelijks werk hebben veel van hen weinig contact met de UCPM en werken zij met verschillende partners in verschillende netwerken.  Deze jaarlijkse seminaries zijn een belangrijk moment om de band met UCPM te behouden en te versterken en de kracht van dit netwerk te belichten.

Tijdens het seminarie werden de laatste ontwikkelingen van het UCPM vakkundig toegelicht door vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG ECHO).  Nadien werden ook de activiteiten die dit jaar in België plaatsvonden naar voor gebracht, met bijzondere aandacht voor de Belgische ondersteuning van Oekraïne en een overzicht van de B-FAST operaties met een focus op de actuele missie in Pakistan.  Een live-verbinding met Pakistan gaf extra cachet aan het seminarie. Tot slot werd er in de voormiddag nog aandacht besteed aan de algemene capaciteitsontwikkeling.

In de namiddagsessies werd er verder gefocust op twee hete hangijzers, namelijk brandbestrijding in Europa, waar de challeges van integratie van buitenlandse noodhulp werden aangekaart door een collega van de Franse Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises, en de ter bescherming van het cultureel erfgoed, door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.  De dag werd ludiek afgesloten met een UCPM-spel.

De UCPM Experts Day wil experten niet alleen de nodige informatie bezorgen.  De uitbouw van een netwerk kan ervoor zorgen dat deskundigen bij een missie binnen of buiten België, kunnen terugvallen op een netwerk van experten uit de brede waaier van diensten die in dit netwerk zijn vertegenwoordigd.  Deze informele contacten kunnen de basis vormen voor een verdere professionalisering én zorgen tevens voor een gevoel van samenhorigheid.

Samenwerking zorgt immers altijd voor een betere aanpak en reactie op rampen in Europa en elders.