Virtueel oefenen

Brandweer
Opleiding
Op 21 en 22 maart 2017 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een train the trainer sessie voor “Virtueel oefenen” georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse firma “XVR Simulation B.V.” Het KCCE heeft een contract afgesloten voor de levering van licenties aan alle Belgische brandweerscholen. “Virtueel oefenen” is een op virtual reality gebaseerd trainingsplatform voor de opleiding, training en evaluatie van hulpverleners.
 train the trainer virtueel oefenen

Tijdens de train the trainer sessie in het centrum Hanenbos in Beersel hebben 22 deelnemers (2 personen per brandweerschool) de licenties gekregen. Ze hebben gedurende twee dagen een doorgedreven opleiding van specialisten van “XVR Simulation B.V.” gevolgd om het pakket volledig onder de knie te krijgen.  Op die manier kunnen alle Belgische brandweerscholen vanaf nu virtueel oefenen aanbieden.

De financiering van het project gebeurt via het Seveso-fonds. Dit betreft zowel de levering van de licenties aan de brandweerscholen, als het creëren van scenario’s die de instructeurs kunnen gebruiken.

Belgische mono- en multidisciplinaire oefenscenario’s

Alle disciplines kunnen via dit systeem van virtueel trainen zowel mono- als multidisciplinair oefenen, en dit op verschillende niveaus. Oefeningen kunnen herhaald, stilgelegd, versneld worden, en dit onafhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden. Vooral voor het oefenen rond grote incidenten biedt virtueel trainen een echte meerwaarde.

“XVR Simulation B.V.” heeft gezorgd voor de opmaak van een Belgische omgeving, met onder andere verschillende types van brandweervoertuigen, materiaal en kledij. Daarnaast is voorzien dat de Belgische instructeurs zelf virtuele oefeningen kunnen opbouwen in bijvoorbeeld Seveso-bedrijven of andere kritische infrastructuur.  Ook zullen zij zelf oefenscenario’s kunnen uitwerken en met elkaar delen.

Het wordt zo ook mogelijk om de Seveso-bedrijven zelf te laten deelnemen aan multidisciplinaire virtuele trainingen, die specifieke Seveso-risico’s of incidenten als onderwerp hebben.

Voortgezette (virtuele) opleiding

Het systeem kan ingezet worden in het kader van zowel basisopleidingen als gespecialiseerde opleidingen, zoals Dir-CP-Ops en gerichte scenariotrainingen.

De virtuele oefeningen worden bovendien erkend als voortgezette opleiding, zoals omschreven in artikel  150 van het Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijzing van diverse koninklijke besluiten.