Rechtspersoonlijkheid voor prezones

Brandweer
Hervorming
Van operationele prezone naar prezone

Op donderdag 1 maart 2012 heeft de ministerraad een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd die de huidige operationele prezones rechtspersoonlijkheid geeft. Daardoor zullen de zones in de toekomst de federale dotaties gemakkelijker kunnen beheren.

De hervorming, die is vastgelegd in de wet van 15 mei 2007 op de Civiele Veiligheid, gaat langzaam maar zeker vooruit. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan de oprichting van de 31 operationele prezones (OPZ). De operationele prezones zijn de voorlopers van de hulpverleningszones voorzien door de brandweerhervorming. De OPZ’s, die geografisch dezelfde gemeenten hebben als een brandweerzone, hadden tot nu toe geen rechtspersoonlijkheid.

Beter en efficiënter samenwerken

De rechtspersoonlijkheid die in het nieuwe wetsvoorstel is vastgelegd, zorgt ervoor dat de brandweerkorpsen op het terrein beter en efficiënter kunnen samenwerken. Door de rechtspersoonlijkheid zullen de prezones de federale dotaties nog beter kunnen beheren. Zo zal bijvoorbeeld het materieel dat een zone aankoopt, toebehoren aan de hele zone en niet langer aan een gemeente. Voorlopig zal de rechtspersoonlijkheid enkel invloed hebben op het beheer van de federale dotaties. Zo blijven de gemeenten bijvoorbeeld zelf nog verantwoordelijk voor hun brandweer.

Het wetsvoorstel voorziet ook de oprichting van een zoneraad waar de burgemeesters van elke gemeente van de zone vertegenwoordigd zijn. De prezones zullen in de toekomst sneller beslissingen kunnen nemen via deze zoneraad. Tot nu toe moet elke gemeente voor iedere beslissing eerst langs haar gemeenteraad passeren. Naast de zonderaad zal ook een permanente coördinatiestructuur worden opgericht die verantwoording aflegt aan de zoneraad. De coördinator zal een officier van de brandweerzone zijn die gedetacheerd wordt naar de prezone.

Het wetsvoorstel dat in de ministerraad is goedgekeurd zal nu ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het parlement over de wet stemmen. Eens deze procedure achter de rug is, kan de wet in voege treden.