Opleiding – brandbestrijding in spoorwegtunnels

Brandweer
Opleiding
De beheersing van branden in spoorwegtunnels vormt een bijzondere uitdaging. Om de Belgische brandweer toe te laten om op dit vlak expertise te verwerven, heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in samenwerking met de Belgische beheerder van de spoorweginfrastructuur (INFRABEL), aan 24 brandweerlieden de kans geboden om in Zwitserland een opleiding te volgen aan de International Fire Academy, een instelling die gespecialiseerd is in het beheer van de brandbestrijding in ondergrondse infrastructuren waar voertuigen rijden (auto’s, vrachtwagens, bussen en treinen).

 

Opleiding – brandbestrijding in spoorwegtunnels

 

De International Fire Academy beschikt over meerdere oefentunnels. De deelnemers aan de cursussen kunnen er de werkelijke omstandigheden in een tunnel in geval van brand aan den lijve ondervinden en waardevolle competenties verwerven, waardoor hun doeltreffendheid en zo ook hun eigen veiligheid en die van de tunnelgebruikers toeneemt, tijdens interventies ter beheersing van een brand ten gevolge van een ongeval in een tunnel.

De opleiding van 6 dagen vond plaats van 26 september tot 1 oktober 2016.

Ze omvatte een theoretisch deel (verkenningsteam, brandbestrijding, opsporing & redding, …) en een praktisch deel bestaande uit diverse oefeningen gebaseerd op realistische scenario’s die toelaten om verschillende mogelijkheden in scene te zetten om interventies rond en in treinwagons te oefenen.

Het doel van dit initiatief is drievoudig:

  • de brandweerlieden die de opleiding gevolgd hebben, de nodige competenties bieden om een doeltreffende aanpak te ontwikkelen in geval van brand in een spoorwegtunnel;
  • hen toelaten om hun collega’s op te leiden (met name via opleidingen die later georganiseerd zullen worden), het gaat om het initiatief « train the trainer »;
  • meewerken aan een netwerk van experts (pool van experts) die overal gemobiliseerd kunnen worden in België in geval van brand in een spoorwegtunnel.