Opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Brandweer
Opleiding
In september 2017 gaat een nieuwe postgraduaatopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.
Opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Tijdens de opleiding leren de deelnemers om snel en gestructureerd advies te geven bij incidenten met gevaarlijke stoffen en bij grote branden.

Het postgraduaat bestaat uit 5 opleidingsonderdelen:

  • Een wetenschappelijk gericht opleidingsonderdeel dat de basis voorziet om de gevaren van chemische, explosieve en radioactieve stoffen in uiteenlopende situaties te kunnen inschatten;
  • Een opleidingsonderdeel dat toxische en biologische agentia ten gronde uitdiept en de operationele impact ervan kadert;
  • Een praktijkgericht opleidingsonderdeel rond incidentbeoordeling en de beschikbare middelen voor repressie, inclusief bedrijfsbezoeken;
  • Een opleidingsonderdeel waarbij aan de hand van (reële en fictieve) incidenten de aanpak van relevante CBRNE-incidenten en de wijze van adviesverlening worden besproken en voorgaande opleidingsonderdelen worden toegepast;
  • Een synthetiserend opleidingsonderdeel dat de verworven kennis en vaardigheden traint met betrekking tot concreet interventieadvies rond gevaarlijke stoffen.

Lessen

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties het anders vereisen. De lessen lopen van september 2017 tot juni 2018 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Ingangstest en motivatiegesprek

Alle ingeschreven deelnemers dienen een verplichte ingangstest en motivatiegesprek af te leggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst. De intake vindt plaats op zaterdag 1 juli 2017 om 9u op Campus Vesta. Kandidaten die op 1 juli verhinderd zouden zijn (motivatie vereist), wordt na agendabevraging een alternatieve datum voorgesteld voor de intake.

Informatie en inschrijven

Informatie en inschrijvingsdocumenten kunnen bekomen worden via Annick Isabeaux van Campus Vesta. Er vindt een vrijblijvende informatiesessie plaats op maandag 15 mei 2017 om 19u30 op Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, Ranst).

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 juni 2017. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden en meer informatie op deze webpagina van Universiteit Antwerpen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8000 euro. Voor medewerkers van de openbare brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2000 euro.