ANPI Studiedag: Evacuatie van rook en warmte (RWA) – 12/05/2016 Gent

Brandweer
Evenement
De conceptie van evacuatiesystemen van rook en warmte (RWA) om de gevolgen van een brand, met name door de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweer te vergemakkelijken, heeft tot veel discussie geleid. Veel parameters, zoals de interactie met de sprinklersystemen moeten ook in aanmerking komen en dit kan slechts gebeuren via specialisten die een specifieke aanpak voor elke situatie kunnen hanteren.
ANPI Studiedag

Welke zijn de scenario’s die in aanmerking moeten worden genomen ? De oorsprong van de brand maar ook het veranderlijke milieu, d.w.z. de gebruiksvoorwaarden van het gebouw op het ogenblik van de brand, zullen een heel grote impact hebben op de evacuatie van rook en warmte. Een deur open terwijl ze gesloten had moeten blijven is genoeg om niet alleen duizenden euro investering kwijt maar vooral om het leven van de bewoners van het gebouw in gevaar te brengen.

Achter de scenario’s, welke materiële oplossingen bevorderen ? Dit zijn immers vaak zware oplossingen die een ernstig onderhoud vereisen en dus kosten betekenen voor het gebouwbeheerder. Hoe de RWA systemen exploiteren om aan andere exploitatie behoeften zoals ventilatie en helderheid te voldoen ? Hoe kan men ervoor zorgen dat ze geen voordeur betekenen voor inbraak !

Welke zijn de plichten van de beheerder van het werk? De wetgeving heeft zijn verantwoordelijkheden betreffende veiligheid van de bewoners vergroot . De relatie tussen evacuatie van rook en evacuatie van bewoners moet noodzakelijk in aanmerking moeten komen in zijn risicoanalyse en in zijn preventiemaatregelen.

In samenvatting, RWA, een heel efficiënt preventiesysteem dat je niet zomaar kan gebruiken en dat je voortdurend onder controle moet hebben.

PROGRAMMA

• 08u30 Onthaal
• 09u00 Introductie - Jonas De Wachter (ANPI), Deputy Head of Division Inspections
• 09u15 Reglementair en normatief kader - Jonas De Wachter
• 09u45 Van theorie naar werkelijkheid - Robby De Roeck (Brakel Aero), Fire Safety Engineer
• 11u15 Pauze
• 11u30 Lessen uit de praktijk - Eddy Wybo (S.Air), Senior Project Manager
• 12u15 Vragen en antwoorden
• 13u00 Lunch (sandwiches)

LOCATIE

Holiday Inn Express Gent
Akkerhage 2
B-9000 GENT

INSCHRIJVING

Seminarie ANPI: Evacuatie van rook en warmte (RWA): van theorie naar werkelijkheid - DONDERDAG 12 MEI 2016 - GENT - Pdf