De Civiele Bescherming op het « European Civil Protection Forum »

Civiele Bescherming
Evenement
De Belgische Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft deelgenomen aan het « European Civil Protection Forum » dat plaatsvond op 15 en 16 mei in Brussel. Het doel was om ervaringen en kennis te delen, de Belgische medewerking aan de lopende projecten te tonen, en om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.

De medewerking van de Algemene Directie was gericht op drie aspecten: de politieke denkoefening en de uitwisseling, de coördinatie en de Belgische operationele capaciteiten die in het buitenland ingezet kunnen worden.

Er werd een trilateraal (OSOCC) On Site Operations Coordination Centre (Duitsland, België, Luxemburg) opgericht op het Schuman-rondpunt, en experts die opgeleid zijn inzake Europese coördinatie, hebben er een coördinatiecentrum van de Europese middelen gesimuleerd.

Een van de Belgische modules (interventieteam dat voldoet aan Europese normen) « High Capacity Pumping » van de eenheid van Brasschaat werd buiten opgezet. Verschillende hooggeplaatste personen brachten een bezoek, zoals Europees Commissaris Georgieva, die lang gepraat heeft met de officier over de werking van de module.

Het Forum werd afgesloten met een panelgesprek van de directeurs-generaal van de civiele bescherming van Europese landen. Onder hen directeur-generaal Jérôme Glorie.

European Civil Protection Forum

Het « European Civil Protection Forum » is een evenement dat om de vier jaar de al dan niet gouvernementele organisaties die betrokken zijn bij de civiele veiligheid op Europees niveau samenbrengt. Het betrof vooral vertegenwoordigers van de Commissie, van landen die deelnemen aan het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming, maar ook van landen die kandidaat zijn om toe te treden tot de EU, en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de NAVO.

Meer informatie? Surf naar: http://ec.europa.eu/echo/partners/civil_protection/forum2013_en.htm .