Europese oefening Sequana: High capacity pumping

Civiele Bescherming
Internationale missies
De Civiele Bescherming vertrekt deze vrijdag 11 maart om deel te nemen aan de grootschalige Europese oefening “Sequana” die georganiseerd wordt in Parijs. Om te strijden tegen verwoestende overstromingen, stuurt België 26 specialisten, 12 voertuigen en 5 pompen met hoge capaciteit.

Hoogwater vormt de voornaamste natuurlijke bedreiging voor het Île-de-France. Het is bijna zeker dat de Seine op een dag buiten haar oevers zal treden en zo miljoenen mensen zonder elektriciteit, drinkwater of transportmiddelen zal zetten. Tijdens de Sequana oefening wordt een waterpeil gesimuleerd dat het niveau van de overstromingen van 1910 overschrijdt. In dat geval zal Frankrijk ertoe gedwongen zijn om nationale middelen buiten categorie af te kondigen en is het waarschijnlijk dat het ook beroep moet doen op het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming om menselijke en logistieke versterking van andere Europese landen te kunnen inroepen. De inzet van deze oefening voor Frankrijk is om zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.

In het kader van de oefening zetten België, Spanje, Italië en Tsjechië op 12 en 13 maart op verschillende plaatsen teams in om specifieke operaties inzake civiele bescherming  uit te voeren. Dit alles in coördinatie met de Franse hulpdiensten.

De Belgische Civiele Bescherming zal in het kader van het Europees Mechanisme, haar gespecialiseerd personeel inzetten om aan de Franse overheden technische en logistieke bijstand te verlenen. Op deze manier kan ze ook haar pompmodule met hoge capaciteit (HCP “High Capacity Pumping”) testen in de praktijk.

Module High Capacity Pumping

  • 4 à 12 pompen met hoog debiet (van 5.000 tot 66.000 liter/ minuut
  • 2.000 meter slangen
  • Opgeleide en getrainde specialisten

Deze HCP-module omvat zware technische middelen. Van de 5 ingezette pompen met hoog debiet is de GOLIATH in staat om een gemeentelijk zwembad te legen in 10 minuten. De module, die onderling uitwisselbaar is met de andere Europese interventieteams, kan in het buitenland volledig autonoom ingezet worden om landen die getroffen worden door zware overstromingen snel en efficiënt te helpen. De Belgische pompmodule, die regelmatig getest wordt tijdens internationale oefeningen, werd al geactiveerd voor de overstromingen in Arles in 2003 en in Bosnië in 2014.

   Goliath pomp

  • Capaciteit van 66.000 liter/minuut
  • Debiet van 4.000 m³/uur
  • 15 meter slangen van 70 cm diameter
  • Ledigt een gemeentelijk zwembad in 10 min
  • Installatietijd 2u


In België informeert het federaal Crisiscentrum de bevolking over de verschillende risico’s waarop men zich moet voorbereiden via de website www.risico-info.be. Op gewestelijk niveau wordt toegezien op het debiet van de rivieren en twee websites informeren in real time over mogelijke overstromingen: infocrue.be (Wallonië) en waterinfo.be (Vlaanderen).