Civiele Veiligheid op 21 juli

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Internationale missies
Evenement
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.

Défilé

Na de vreselijke aanslagen van 22 maart 2016 hebben de hulpdiensten blijk gegeven van bewonderenswaardige moed en toewijding om de slachtoffers te helpen. De Algemene Directie Civiele Veiligheid brengt hulde aan deze diensten door voertuigen van de hulpverleningszone Vlaams Brabant West (Zaventem, Vilvoorde), van de brandweer Brussel en van de eenheden van de Civiele Bescherming die in Zaventem en in Maalbeek geïntervenieerd hebben, vooraan het detachement te laten defileren.

Om de uitstekende samenwerking te illustreren die er was tussen alle hulpdiensten op het terrein tijdens de aanslagen, nodigt de Civiele Veiligheid voor het eerste een privé-partner uit in haar detachement: de brandweer van de luchthaven van Zaventem. Ze zullen aan onze zijde defileren in het eerste deel van het defilé.

De Civiele Bescherming laat zijn nieuwe gespecialiseerde middelen defileren: GC/MS, drone en robot. De brandweer van de hulpverleningszones Noord-Limburg, Vlaams-Brabant Oost en Val de Sambre defileren met hun nieuwe voertuigen. En 100 meisjes en jongens uit het hele land defileren te voet, terwijl anderen demonstraties geven op de Zavel.

Veiligheidsdorp op de Zavel

Het « Veiligheidsdorp » van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bezet ook de Zavel en een deel van de Regentschapsstraat. De slogan is « Uw veiligheid, ons beroep » (#21juli).

De FOD wil zo de verschillende veiligheidsberoepen laten ontdekken: agenten van de Civiele Bescherming, brandweer, diefstal- of brandpreventieadviseurs, operators 112, gemeenschapswachten, voetbalstewards, … Ze nemen allen deel om hun passie voor deze beroepen die ten dienste staan van de medeburgers, te delen met de bezoekers. De jonge brandweerlieden en de hulpverleningszones van Nage, Fluvia, Zuid-Oost, Oost-Limburg, Noord-Limburg en Kempen vervoegen hen om alle burgerlijke hulp- en veiligheidsdiensten te vertegenwoordigen.

Verschillende activiteiten wachten op jong en oud: waterspelen/ontzetting/reanimatie met de jonge brandweerlieden, duikdoop met de duikers van de Civiele Bescherming, redding door hondengeleiders, interventievoertuigen van de hulpverleningszones, informatie over de rekrutering van vrijwilligers en calltakers,…