Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

Brandweer
Civiele Bescherming
Facturering

Verslag aan de Koning en advies van de Raad van State

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 16.07.2009 – Pbl. 27.08.2009
  • K.B. van 19.07.2010 – Pbl. 13.08.2010
  • K.B. van 14.10.2013 – Pbl. 28.10.2013
28.10.2013
Koninklijk besluit
4 pagina's