Handboek voor de hulpverlener-ambulancier

Brandweer
Andere opleidingen

De snelle evolutie die de Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de urgentiegeneeskunde kenmerken enerzijds en vooral de terechte verwachting die de bevolking heeft bij noodgevallen met het oog op een optimale gezondheidszorg anderzijds eisen alsmaar meer een adequate organisatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening en een aangepaste kennis van u als ambulancier.

Een wetenschappelijke redactie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle organisaties die betrokken zijn bij de Dringende Geneeskundige Hulpverlening, heeft een gebruiksvriendelijk handboek voor u samengesteld. Het handboek beoogt meer eenvormigheid in procedures en behandelingen. Evenzeer is het van belang dat uw optreden en dat van andere hulpverleners waar u mee samenwerkt maximaal op elkaar zijn afgestemd.

Ongetwijfeld komen deze fraai geïllustreerde boekdelen u van pas bij uw opleiding tot hulpverlener-ambulancier. Ook bij uw noodzakelijke verdere permanente navorming zullen zij hun nut bewijzen.

Author: 
FOD Volksgezondheid
Datum publicatie: 
14.02.2002
Aantal pagina's: 
614