FOROP 1 : pedagogische opleiding voor brandweer en ambulanciers

Brandweer
Andere opleidingen

Lesgevers hebben de taak kennis over te dragen en de plicht ervoor te zorgen dat
mensen voldoende kansen krijgen om kennis op te doen. Dat vaardigheden kunnen
ontwikkeld worden en dat men zich waarden en normen kan eigen maken.

 

Author: 
Catherine Grifnee, Jef Even, Lieve Mertens, Nathalie Gaethofs, Suzy De Ceulaer
Datum publicatie: 
01.01.2016
Aantal pagina's: 
150