Carrièreopleidingen : Operationeel brigadier (niveau D)

Civiele Bescherming
Brevetopleidingen

Operationele medewerkers met twee jaar anciënniteit kunnen zich inschrijven om de opleiding “Brevet 1” volgen om operationeel brigadier te worden. Operationele brigadiers krijgen meer verantwoordelijkheid aangezien ze leiding geven aan operationele medewerkers en krijgen hiervoor dan ook een weddecomplement.

De inhoud van de opleiding om “brevet 1” te halen ligt vast in het Ministerieel Besluit van 29 augustus 2009 tot organisatie van de opleidingscursussen betreffende brevet I voor de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming. Er zijn vijf te volgen modules, waarvan de modules perslucht en gaspak reeds in de initiële stage voor operationeel medewerker aan bod zijn gekomen:

  • Chemie – Nucleair –Hydraulica –Fysica – Elektriciteit – Administratieve opleiding – Pedagogie - Beheer van chemische interventies
  • Materieel en interventietechnieken - Telecommunicatie
  • Reddingstechnieken – Detectie van chemische en nucleaire stoffen - Vervuiling
  • Dragen van het ademhalingstoestel (ARI)
  • Dragen van het gaspak  

 

Author: 
Nicolas Tuts
Datum publicatie: 
02.04.2014
Aantal pagina's: 
6