FAQ coronavirus COVID-19

Informationskampagne
Mededeling met aanbevelingen over de organisatie van de hulpverleningszones in geval van hoog ziekteverzuim bij hun personeelsleden vanwege het coronavirus (Covid-19).

Naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, is in België de federale noodfase niet langer van toepassing.

Aangezien sinds 7 maart 2022 code geel van kracht is, kunnen er bovendien bepaalde gezondheidsmaatregelen worden opgeheven.

Als gevolg hiervan is de meeste informatie in de mededeling met aanbevelingen over de organisatie van de hulpverleningszones in geval van hoog ziekteverzuim bij hun personeelsleden vanwege het coronavirus, evenals de informatie in de daarop betrekking hebbende FAQ, niet langer actueel. Deze documenten blijven echter hieronder beschikbaar omdat de informatie die ze bevatten, van toepassing zou kunnen zijn als de gezondheidssituatie opnieuw zou verslechteren.

De formulering van bepaalde punten werd echter herzien om de verschillende situaties meer in het algemeen te bespreken.

 

Mededeling met aanbevelingen over de organisatie van de hulpverleningszones in geval van hoog ziekteverzuim bij hun personeelsleden vanwege het coronavirus (Covid-19).

Lees de communicatie van 18 maart 2020

De bijlagen:

 

 

Download de FAQ over coronavirus door op download te klikken:

Update 25/04/2022