Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

11/2016

19/04/2014

Koninklijk besluit

461.05 KB

pdf

70 pagina's

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken