Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Fire brigade
Best help fast

Het principe van de snelste adequate hulpverlening betekent dat het brandweerkorps dat het snelst op de plaats van een schadegeval kan zijn, tussenkomt. Vroeger was het enkel het territoriaal bevoegde brandweerkorps dat tussenkwam, ongeacht of een ander brandweerkorps eigenlijk sneller op de plaats van het incident kon zijn. Het principe van snelste adequate hulp wordt al sinds 2007 in de praktijk toegepast.

Zie ook:

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 25.04.2014 – Pbl. 16.10.2014
  • K.B. van 21.10.2021 – Pbl. 25.11.2021 - Verslag aan de Koning 
25.11.2021
Koninklijk besluit
8 pagina's