Omzendbrief van [10 juli] 2013. - toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Brandweer
Snelste adequate hulp

 

Omzendbrief
8 pagina's