Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings.

Emergency centres 112
Fire brigade
Urgent medical help
Missions

Ref. DGH/KS/OB/150602

02.06.2015
Ministeriële omzendbrief
1 page