Ministerieel besluit van 13 april 2007 tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland.

Feuerwehr
Zivilschutz
Missionen
Ministerieel besluit
2 pagina's