RVP-borden

Notrufzentrale 112
Informationskampagne
Grote infrastructurele werken, jeugdkampen of festivals bevinden zich vaak op plaatsen zonder specifiek adres. Daarom hebben de Directie 112 en de noodoproepcentrales een uniek systeem van RVP-borden (rendez-vous points) voor moeilijk lokaliseerbare plaatsen ingevoerd.

Als je naar 112 of 100 belt  en de unieke reeks tekens meedeelt aan de operator, kan de operator in het Hulpcentrum 112/100 de locatie gemakkelijk terugvinden in het systeem en de hulpdiensten naar de vooraf vastgelegde plaats sturen. Je zorgt er dan voor dat je bij het RVP punt de hulpdiensten opwacht om ze vervolgens te begeleiden naar de plaats van het ongeval of het incident.

Majoor Joris Van Linden, verantwoordelijke van het Hulpcentrum 112/100 Antwerpen: “Het Hulpcentrum 112/100 Antwerpen heeft het systeem van RVP-borden als eerste ingevoerd in 2007 om bij grote uitgestrekte werken, zoals de aanleg van pijpleidingen in niemandsland, punten te creëren waar de hulpdiensten zich naartoe kunnen begeven, om vervolgens eventueel verder begeleid te worden naar de specifieke locatie van het incident. Ook arbeiders die niet vlot Nederlands spreken kunnen via de borden hun positie gemakkelijk kenbaar maken. Het systeem bleek zo succesvol dat het overgenomen werd in Oost-Vlaanderen en later in andere provincies.”

De Directie 112 heeft de richtlijnen voor de opmaak van de borden en de aanvraag in 2015 uniform gemaakt voor alle provincies. Oorspronkelijk waren de borden in Antwerpen geel met zwarte letters. De nieuwe borden zijn rood met witte letters en cijfers en dragen de officiële pictogrammen van de hulpdiensten.
 

Als aannemer of organisator kan je voor moeilijk bereikbare plaatsen een aanvraag indienen bij de functioneel verantwoordelijke van het Hulpcentrum 112/100 van de provincie om een RVP-bord (rendez-vous punt) aan te maken en concrete afspraken te maken met het Hulpcentrum 112/100.