Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones.

Fire brigade
funding

erratum B.S. 26.02.2015

 Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 20.03.2017 – Pbl. 10.04.2017
20.03.2017
Koninklijk besluit
6 pagina's