Other official information and services: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie.

Fire brigade
Staff

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.08.2014 - Pbl. 20.10.2014
  • Arrest RvS nr. 232379 van 29.09.2015
  • Arrest RvS nr. 232276 van 17.12.2015
  • K.B. van 30.08.2016 - Pbl. 20.09.2016
30.08.2016
Koninklijk besluit
7 pagina's