Algemeen reglement van 18 mei 2007 voor waterdistributie in het Waalse gewest ten behoeve van de abonnees en de gebruikers.

Fire brigade
Extinguishing water

Uittreksel

Reglement
1 pagina