Hoge Raad

Werking

De Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing heeft een raadgevende rol. In het kader van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing, geeft de Hoge Raad advies over ieder ontwerp van federaal besluit en stelt hierbij maatregelen voor.

Enkele belangrijke documenten over de Hoge Raad.