BESLUIT Nr. 1313/2013/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor Civiele Bescherming.

Fire brigade
Civil protection
Missions

 Geïntegreerde wijziging :

BESLUIT 2019/420 van 13.03.2019 – Pbl. JO EU L 077I van 20.03.2019

Besluit
39 pagina's