Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding.

Fire brigade
Training
Volunteers

Geïntegreerde wijzigingen :

  • M.O. van 16.06.2017 – Pbl. 07.08.2017
16.07.2017
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's