Ontwerp Koninklijk Besluit brandweeropleidingen goedgekeurd in Ministerraad

Fire brigade
Formation
Op 18 september 2015 heeft de Ministerraad, op voorstel van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, het nieuwe ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten goedgekeurd.

De Raad van State moet nog een advies geven over dit Koninklijk Besluit, waarna het ondertekend kan worden door de Koning en Minister Jambon. Tot publicatie van dit nieuwe Koninklijk Besluit blijft het huidige Koninklijk Besluit over brandweeropleidingen van 21 februari 2011 van kracht. 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, is tevreden met het resultaat: “Het nieuwe KB was nodig om de opleidingen bij de brandweer af te stemmen op nieuwe technologische evoluties. Een verbeterd opleidingstraject moet de veiligheid van brandweermensen tijdens interventies gevoelig verhogen. Maar een belangrijke doelstelling was ook om, conform het Regeerakkoord, de combinatie van vrijwillige brandweer met een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar te houden.“

Gevolgen voor de organisatie van de Federale Geschiktheidsproeven en brandweeropleidingen

Tot het nieuwe Koninklijk Besluit voor de brandweeropleidingen in werking treedt, verandert er voor de brandweerscholen, cursisten van brandweeropleidingen en deelnemers aan de Federale Geschiktheidsproeven nog niets.

De brandweerscholen nemen nog steeds de huidig geldende geschiktheidsproeven af en leveren het huidig geldende Federaal Geschiktheidsattest af. Mensen die vóór inwerkingtreding van het nieuwe Koninklijk Besluit slagen voor de huidig geldende fysieke proeven, zullen achteraf bovendien vermoedelijk vrijgesteld worden van deze fysieke proeven die volgens het nieuwe KB pas na een jaar begeleiding zouden afgenomen worden.

Ook voor de organisatie van en deelname aan brandweeropleidingen verandert er niets voor het nieuwe Koninklijk Besluit in werking treedt. Opleidingen die voor 1/1/2016 georganiseerd worden, vallen onder het huidige Koninklijk Besluit van 21 februari 2011. 

Meer info: