Pompiers

What do the fire departments do?

The population can count on about 18,000 professional and voluntary firefighters, who belong to 34 emergency rescue zones and the Brussels fire brigade. You can reach the fire brigade at any moment for urgent assistance by calling the emergency number 112. When it is not urgent, you better call your emergency rescue zone on their own phone number.

How to become a firefighter?

The procedure to become a firefighter should not be underestimated. A strong motivation is very important, but you also need to dispose of a number of cognitive, technical and physical competences in order to be able to join the fire brigade.

Do you want to become a firefighter? Then you can find all the information you need here.

Reform

The reform of the civil security (in particular the fire departments and the Civil Protection) has three main goals: an optimal organization of the relief provided to the population; increasing the safety of the citizens and relief workers; professionalization of the work frame for the members of the emergency services,

Standaard operationele procedures

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Courses of trainings

Courses of trainings at the Civil Protection.

Over het personeel

Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid is in 2015 onder andere het administratief en het geldelijk statuut voor de brandweer geüniformiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat al het brandweerpersoneel van eenzelfde graad over dezelfde verloning, voordelen en verlof beschikt, ook als ze niet voor dezelfde hulpverleningszone werken.

Ben je brandweerman of -vrouw? Dan kan je hier alle nuttige informatie vinden over je statuut.

Brandweermaterieel

De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

 

CATALOGUS VAN MATERIEEL VOOR HULPDIENSTEN - Update 07/2019

Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven.