Hoe word je brandweerman of –vrouw?

De procedure om brandweerman of –vrouw te worden mag niet onderschat worden. Een sterke motivatie is heel belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties beschikken om lid te kunnen worden van de brandweer.

Daarenboven volgt zowel professioneel als vrijwillig operationeel brandweerpersoneel na aanwerving een doorgedreven opleiding opdat ze hun eigen veiligheid, die van hun collega’s en de mensen die ze helpen en beschermen kunnen garanderen.
De werving van het operationeel personeel van de hulpverleningszones vindt ofwel plaats in de graad van brandweerman, ofwel in de graad van kapitein.

Hieronder vind je meer uitleg over hoe je aangeworven kan worden bij een hulpverleningszone.

FAQ

1.    Schrijf je in voor het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

Om te kunnen solliciteren om professioneel of vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moet je een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet je een reeks van drie proeven doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de geschiktheidsproeven

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het Federaal Geschiktheidsattest moet je voor de graad van brandweerman bij datum van inschrijving voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van rijbewijs B
 • houder zijn van een medisch attest waarin verklaard wordt dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven uit te voeren. Dit attest moet opgemaakt zijn ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven.

Bovendien moet je beschikken over een zwembrevet van 100 meter om je Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Dit moet je echter pas kunnen voorleggen bij je laatste proef en kan je dus nog behalen terwijl je de andere proeven aflegt.

Bijkomende voorwaarden voor het Federaal Geschiktheidsattest in de graad van kapitein:

 • Als je je inschrijft voor het Federaal geschiktheidsattest op het niveau van Kapitein moet je Belg zijn. Dit is wettelijk zo bepaald gezien het feit dat de officieren deelnemen aan het uitoefenen van het openbaar gezag (bijvoorbeeld, ze kunnen opvorderen).
 • Houder zijn van een diploma van niveau A

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je je inschrijven voor de geschiktheidsproeven. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Overzicht van de proeven voor het Federaal Geschiktheidsattest

 1. de competentietest
  Hierbij wordt nagegaan of je over de volgende competenties beschikt:
  • voor de graad van brandweerman (basiskader): het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs
  • voor de graad van kapitein (middenkader): vergelijkbaar met de competenties die geëist worden van de houder van een diploma van niveau A
 2. de operationele handvaardigheidstest
  Hierbij worden je kennis en je technische vaardigheden getest aan de hand van een aantal praktische proeven.
 3. de lichamelijke geschiktheidsproeven
  Je lichamelijke geschiktheid wordt beoordeeld op basis van elf testen. De testen A en B zijn eliminerend. Voor de testen C tot en met K moet je voor 7 van de 9 testen slagen.

  De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden georganiseerd.

A.    600m lopen - (eliminerend)
B.    Beklimmen van de luchtladder – (eliminerend)
C.    Optrekken
D.    Klauteren
E.    Evenwicht
F.    Gehurkt lopen
G.    Opdrukken
H.    Zeil verslepen
I.    Slang slepen
J.    Slang ophalen
K.    Trappenloop
 

Het zijn de elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid die de geschiktheidsproeven organiseren waarvoor je moet slagen om je Federaal Geschiktheidsattest te behalen.  Je mag zelf kiezen in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid je je inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor je nadien wilt solliciteren of de provincie waar je woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als je je inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.

Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Als je gaat solliciteren in een hulpverleningszone, mag het niet langer dan twee jaar geleden zijn dat je slaagde voor de fysieke proeven (de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar jij aan deelnam telt). Als het wel meer dan twee jaar geleden is, moet je opnieuw slagen voor de fysieke proeven. Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

Waar en wanneer worden er proeven voor het Federaal geschiktheidsattest georganiseerd?

OpleidingscentrumNiveauDeadline inschrijvingDatum 1ste proefInschrijven viaContactpersoonOpmerkingen
Opleidingscentrum voor de brandweer PIVO - AsseBrandweerman
(basiskader)
25/04/2016 tot 19/05/2016

21/05/2016

www.pivo.be

Jonas Rijckmans, medewerker PIVO - T 02 456 89 20Max. aantal inschrijvingen: 30
Provincie Limburg- Opleiding&training (PLOT) - GenkBrandweerman
(basiskader)
15/04/2016 tot 22/04/2016

30/04/2016 en 07/05/2016

www.plot.be

De operationele handvaardigheidstest wordt op dezelfde dag gepland als de cognitieve proeven

Max. aantal inschrijvingen: 120 (in totaal voor de twee sessies)
Centre de formation du Brabant Wallon- CFBW) - NivellesBrandweerman
(basiskader)
01/04/2016 tot 20/04/2016

21/05/2016

U dient zich elektronisch in te schrijven via: cfbw.caf@brabantwallon.be

Max. aantal inschrijvingen: 150

Het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest is momenteel nog geen voorwaarde om te solliciteren bij Brandweer Brussel (DBDMH).

Als je geslaagd bent voor je eerste proef, word je gecontacteerd door het opleidingscentrum voor de civiele veiligheid. Zij organiseren ook het vervolg van de proeven. Als je slaagt voor alle proeven, sturen zij jou je Federaal Geschiktheidsattest op in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van alle geschiktheidsproeven.

Klik hier voor een overzicht van de opleidingscentra voor de civiele veiligheid.

2.    Solliciteer bij de hulpverleningszone van je keuze

Eens je je Federaal Geschiktheidsattest op zak hebt, kan je solliciteren bij de hulpverleningszone van je keuze. Kijk hiervoor geregeld de vacatures op website van je hulpverleningszone en de jobs-pagina van deze website na zodat je op de hoogte bent van de laatste vacatures. Hou er wel rekening mee dat je dichtbij je kazerne moet wonen of werken als je graag vrijwilliger wil worden.

Elke hulpverleningszone kan bovenop de proeven van het Federaal Geschiktheidsattest nog bijkomende proeven organiseren. Hiervoor moet je ook slagen voor je aangeworven kan worden. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.

Klik hier voor de contactgegevens van de hulpverleningszones van de Belgische brandweer.

Voor meer informatie over de aanwerving van brandweerpersoneel, het federaal geschiktheidsattest en de geschiktheidsproeven:

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken