Nieuws

Syndicate content
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.
Op 28 juni 2016 heeft het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een operationele studiedag georganiseerd voor brandweer en Civiele Bescherming in de Koninklijke Militaire School (KMS) met als onderwerp “incidenten met explosieven”.

Nuttige links

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Brandweervereniging Vlaanderen

FOD Volksgezondheid

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Waalse reglementering

Communicatie voor de hulpdiensten

Fireforum

Europese Civiele Bescherming

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Senaat van België

Federation of the European Union Fire Officer Associations

risico-info

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Speel niet met vuur

FOD justitie

Portaal Belgium.be

CERT.be - Cybersecuritycampagne

De portaalsite van de Europese Unie

CTIF

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

MIRG EU

Federale Opdrachtencentrale

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken