Nieuws

Syndicate content
Een week geleden, op 21 juli, kleurde Brussel zwart, geel en rood ter gelegenheid van de nationale feestdag. De Civiele Veiligheid nam deel aan de feestelijkheden tijdens het defilé en op de Zavel.
Merlo Zavel 21/07/2016
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.

Nuttige links

Portaal Belgium.be

rampen.be

Brandweervereniging Vlaanderen

Veiligheid en Preventie

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Speel niet met vuur

FOD Volksgezondheid

Seveso

Raad van State

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Het Grondwettelijk Hof van België

Federale Opdrachtencentrale

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Fireforum

Europese Civiele Bescherming

MIRG EU

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

risico-info

112 SOS

De portaalsite van de Europese Unie

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Exchange of experts in the civil protection

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken