Nieuws

Syndicate content
Een week geleden, op 21 juli, kleurde Brussel zwart, geel en rood ter gelegenheid van de nationale feestdag. De Civiele Veiligheid nam deel aan de feestelijkheden tijdens het defilé en op de Zavel.
Merlo Zavel 21/07/2016
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.

Nuttige links

Portaal Belgium.be

Speel niet met vuur

Fireforum

Federale Opdrachtencentrale

Brandweervereniging Vlaanderen

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

FOD justitie

Het Grondwettelijk Hof van België

MIRG EU

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

FOD Volksgezondheid

CTIF

rampen.be

Exchange of experts in the civil protection

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

De portaalsite van de Europese Unie

Communicatie voor de hulpdiensten

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

112 SOS

Europese Civiele Bescherming

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken