Nieuws

Syndicate content
Tijdens de Generale Vergadering van de International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), die begin september in Helsinki plaats vond, werd een Best practice award uitgereikt voor de actiekaarten ‘Incidenten met ondergrondse pijpleidingen’. Deze internationale erkenning betekent dat de actiekaarten verspreid zullen worden naar de overige lidstaten van CTIF en daar als best practice worden aangereikt.
Binnenkort worden 4 teksten betreffende de evaluatie van het brandweerpersoneel gepubliceerd. Deze werden voorbereid in de schoot van de werkgroep ETE van het KCCE en hebben de administratieve procedure bijna volledig doorlopen.

Nuttige links

Brandweervereniging Vlaanderen

Speel niet met vuur

Seveso

Veiligheid en Preventie

CTIF

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Fireforum

Het Grondwettelijk Hof van België

CERT.be - Cybersecuritycampagne

FOD Volksgezondheid

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Europese Civiele Bescherming

Federation of the European Union Fire Officer Associations

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Exchange of experts in the civil protection

FOD justitie

Federale Opdrachtencentrale

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Senaat van België

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Portaal Belgium.be

112 SOS

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

MIRG EU

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken