Nieuws

Syndicate content
Het verslag « Brandweerstatistieken 2014 » van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) inventariseert de interventies van de brandweer op nationaal niveau. In 2014 hebben ze 442.416 interventies uitgevoerd, waaronder 56% met ambulances.
Tijdens de Generale Vergadering van de International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), die begin september in Helsinki plaats vond, werd een Best practice award uitgereikt voor de actiekaarten ‘Incidenten met ondergrondse pijpleidingen’. Deze internationale erkenning betekent dat de actiekaarten verspreid zullen worden naar de overige lidstaten van CTIF en daar als best practice worden aangereikt.

Nuttige links

Waalse reglementering

Communicatie voor de hulpdiensten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Senaat van België

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

FOD justitie

rampen.be

CTIF

FOD Volksgezondheid

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Raad van State

risico-info

Brandweervereniging Vlaanderen

Europese Civiele Bescherming

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Fireforum

De portaalsite van de Europese Unie

Exchange of experts in the civil protection

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

MIRG EU

Federale Opdrachtencentrale

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Speel niet met vuur

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken