Nieuws

Syndicate content
Een week geleden, op 21 juli, kleurde Brussel zwart, geel en rood ter gelegenheid van de nationale feestdag. De Civiele Veiligheid nam deel aan de feestelijkheden tijdens het defilé en op de Zavel.
Merlo Zavel 21/07/2016
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.

Nuttige links

Portaal Belgium.be

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

FOD Volksgezondheid

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Senaat van België

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

De portaalsite van de Europese Unie

Waalse reglementering

Seveso

FOD justitie

Europese Civiele Bescherming

CTIF

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Federation of the European Union Fire Officer Associations

rampen.be

Exchange of experts in the civil protection

MIRG EU

Veiligheid en Preventie

Speel niet met vuur

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Raad van State

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Federale Opdrachtencentrale

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

112 SOS

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken