Nieuws

Syndicate content
Het verslag « Brandweerstatistieken 2014 » van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) inventariseert de interventies van de brandweer op nationaal niveau. In 2014 hebben ze 442.416 interventies uitgevoerd, waaronder 56% met ambulances.
Tijdens de Generale Vergadering van de International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), die begin september in Helsinki plaats vond, werd een Best practice award uitgereikt voor de actiekaarten ‘Incidenten met ondergrondse pijpleidingen’. Deze internationale erkenning betekent dat de actiekaarten verspreid zullen worden naar de overige lidstaten van CTIF en daar als best practice worden aangereikt.

Nuttige links

De portaalsite van de Europese Unie

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Waalse reglementering

Veiligheid en Preventie

CTIF

112 SOS

Senaat van België

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Het Grondwettelijk Hof van België

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

risico-info

MIRG EU

rampen.be

Raad van State

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Speel niet met vuur

FOD Volksgezondheid

Portaal Belgium.be

Exchange of experts in the civil protection

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Europese Civiele Bescherming

Seveso

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken