Nieuws

Syndicate content
Vanaf vrijdag 25 november 2016 kunnen mensen zich kandidaat stellen om calltaker te worden in Hulpcentrum 112/100 (voor medische spoedgevallen of brandweer) of een 101-noodcentrale (voor dringende politiehulp).
Sinds 22 november 2016, wordt er een lessenpakket over het noodnummer 112 digitaal verspreid in de lagere scholen om de kinderen te leren hoe ze levens kunnen redden. Dankzij de steun van de drie ministers van onderwijs, Hilde Crevits, Marie-Martine Schyns en Harald Mollers, hebben alle lagere scholen van België de kans om dit door de FOD Binnenlandse Zaken ontwikkeld materiaal te gebruiken.

Nuttige links

Senaat van België

Seveso

Waalse reglementering

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

CTIF

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Fireforum

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Communicatie voor de hulpdiensten

MIRG EU

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Veiligheid en Preventie

Federation of the European Union Fire Officer Associations

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Europese Civiele Bescherming

Raad van State

Speel niet met vuur

FOD justitie

CERT.be - Cybersecuritycampagne

risico-info

Brandweervereniging Vlaanderen

Portaal Belgium.be

De portaalsite van de Europese Unie

Exchange of experts in the civil protection

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken