Nieuws

Syndicate content
In geval van hevig onweer is het mogelijk dat een Hulpcentrum 112/100 uitzonderlijk en ondanks de versterking van de ploegen van operatoren niet in staat is om alle oproepen te verwerken. Volg daarom deze instructies:
stormweer
De laatste 56 dagen zijn er in totaal 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming ter versterking opgeroepen om de stakende penitentiair beambten in 26 gevangenissen te vervangen. De Algemene Directie Civiele Veiligheid erkent hun beschikbaarheid en toewijding.

Nuttige links

Federation of the European Union Fire Officer Associations

risico-info

Brandweervereniging Vlaanderen

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Seveso

CTIF

Federale Opdrachtencentrale

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Senaat van België

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

rampen.be

Exchange of experts in the civil protection

FOD Volksgezondheid

Portaal Belgium.be

Veiligheid en Preventie

Het Grondwettelijk Hof van België

Fireforum

Europese Civiele Bescherming

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

De portaalsite van de Europese Unie

Raad van State

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Speel niet met vuur

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken