Nieuws

Syndicate content
Vierentwintig personeelsleden van de Civiele Bescherming volgen momenteel een internationale opleiding “Flood Rescue” om hun vaardigheden bij zware overstromingen te versterken.
Formation « flood rescue »
Vier koninklijke besluiten «tot herstelling» strekken ertoe sommige bepalingen aan te passen van het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op het operationeel personeel van de hulpverleningszones dat brandweerman is, en van het administratief en geldelijk statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Nuttige links

Raad van State

Senaat van België

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Fireforum

Portaal Belgium.be

Seveso

CTIF

risico-info

FOD Volksgezondheid

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Federale Opdrachtencentrale

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Europese Civiele Bescherming

De portaalsite van de Europese Unie

FOD justitie

Veiligheid en Preventie

Brandweervereniging Vlaanderen

Speel niet met vuur

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Waalse reglementering

Communicatie voor de hulpdiensten

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken