Nieuws

Syndicate content
Vrijdag 23 september 2016 om 8 uur vertrekken 27 agenten van de Civiele Bescherming in konvooi naar Noorwegen. Ze nemen deel aan een grootschalige internationale oefening die door Noorwegen georganiseerd wordt onder de koepel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september zullen zij hun reddingsmiddelen inzetten. Er zijn meer dan 70 landen, 300 experten en 30 internationale organisaties betrokken.

Nuttige links

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Seveso

Fireforum

CTIF

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Brandweervereniging Vlaanderen

FOD Volksgezondheid

Exchange of experts in the civil protection

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

112 SOS

De portaalsite van de Europese Unie

risico-info

FOD justitie

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Senaat van België

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Veiligheid en Preventie

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Europese Civiele Bescherming

Het Grondwettelijk Hof van België

Communicatie voor de hulpdiensten

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken