Organigram

Drie complementaire schakels vormen de hulpverleningsketen

  • De noodcentrales 112, die de noodoproepen behandelen van burgers die zich mogelijk in een noodsituatie bevinden;
  • De hulpverleningszones, die de eerstelijnshulpverlening op zich nemen om de bevolking te helpen;
  • De Civiele Bescherming, die gespecialiseerde versterking biedt, hoofdzakelijk bij het optreden van de brandweer, de politie en de overheden.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid staat op verschillende niveaus in voor de goede werking van de drie schakels (operationele hulp-/nooddiensten) van de hulpverleningsketen.

De noodcentrales 112 en de eenheden van de Civiele Bescherming zijn operationele diensten van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. De hulpverleningszones daarentegen zijn lokale entiteiten die over hun eigen rechtspersoonlijkheid beschikken. De hulpverleningszones zijn evenwel onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van de uitvoeringsbesluiten ervan. De algemene directie (die de minister van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigt) voert overigens het vernietigingstoezicht uit op alle beslissingen van de zoneraden en -colleges. De algemene directie biedt hun bovendien eveneens een niet te verwaarlozen steun op talrijke gebieden (financieel, juridisch, overheidsopdrachten, opleidingen, enz.)

 

Aarzel niet om ons te contacteren via ons contactformulier.