Bos branden - in test

Pompiers
100 : Lutte contre l'incendie

Deze procedure is een van de elementen van een globale strategie voor de bestrijding van branden in een natuurlijke omgeving. Het doel ervan is om de samenstellende elementen van de risicoanalyse, de inzetregels, de standaarduitrukken, de operationele manoeuvres en de specifieke opschalings- en bevelvoeringsregels in geval van een brand in een natuurlijke omgeving te bepalen.

Author: 
KCCE
Datum publicatie: 
10.05.2018
Aantal pagina's: 
44