Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel

Civiele Bescherming
Arbeidstijd

Uittreksel - Civiele Veiligheid - Interpretatie van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

Wet
1 pagina