Ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma’s, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut
Ministerieel besluit
2 pagina's