Koninklijk besluit van 4 december 2006 betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de staatsveiligheid, ...

Brandweer
Civiele Bescherming
Bijzondere vergoedingen

 

Koninklijk besluit van 4 december 2006 betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de staatsveiligheid, door sommige leden van het bestuur van de strafinrichtingen en door het personeel van landsverdediging tijdens het redden van personen van wie het leven in gevaar was.

 

 

Koninklijk besluit
3 pagina's