Koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer ...

Brandweer
Civiele Bescherming
Bijzondere vergoedingen

Koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad.

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 30.11.2001 – Pbl. 25.01.2002
30.11.2001
Koninklijk besluit
3 pagina's