Oefening B-FAST in reële omstandigheden tot het behalen van een internationaal brevet

Internationale missies
Evenement
Perscontact: 
Ophélie Boffa

De interdepartementale structuur B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) organiseert een internationale hulpverleningsoefening in reële omstandigheden. De media worden uitgenodigd voor een bezoek aan de oefening, in aanwezigheid van de redders in actie en vertegenwoordigers van alle componenten, op woensdag 26 mei van 14u tot 16u.

In 2010 staat B-FAST voor een grote uitdaging. Om te voldoen aan de internationale normen en om de Belgische expertise naar voren te brengen, in het bijzonder die van zijn specialisten inzake het opsporen en redden van personen in stedelijke omgevingen (USAR) die met name in Haïti hebben geïntervenieerd, zal B-FAST proberen om een kwaliteitslabel te behalen: het medium niveau via de IEC-procedure (INSARAG External Classification) van de Verenigde Naties.

Evaluatoren van de Verenigde Naties zullen deze capaciteiten beoordelen tijdens een oefening in reële omstandigheden die plaatsvindt van 25 tot 27 mei 2010. Het Belgisch team verzamelt specialisten van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken. In totaal worden meer dan 300 personen gemobiliseerd: USAR-specialisten (Civiele Bescherming en brandweer), logistieke experts, medisch personeel, evaluatoren van de Verenigde Naties, internationale observatoren, figuranten, …
De oefening zal de activering van een hulpverleningsoperatie gedurende 36u simuleren. Het doel ervan is niet alleen om de vaardigheid aan te tonen van de internationale teams om op korte termijn klaar te staan en de coördinatie van de operaties te verzekeren, maar ook om de opsporing, de lokalisatie en de redding van personen die levend onder het puin bedolven liggen, na instortingen als gevolg van aardbevingen, ontploffingen of aardverschuivingen, tot een goed einde te brengen.

Het Deense team van het DEMA (Danish Emergency Management Agency) vervoegt het Belgische team om de certificering te behalen. De oefening zal zo voor het eerst vertegenwoordigers verzamelen van twee landen met hetzelfde doel: in staat zijn om zeer snel gestructureerde, gecoördineerde en gerichte hulp naar het buitenland te sturen.

ophelie.boffa@ibz.fgov.be