Nieuwe taak voor Civiele Bescherming: veiligheidssignalisatie bij incidenten op snelweg

Civiele Bescherming
Perscontact: 
Els Cleemput

De Civiele Bescherming krijgt er binnenkort een nieuwe steunopdracht bij: de beveiliging van de plaats van een ongeval op de snelweg. Als brandweer en politie geconfronteerd worden met een zware, langdurige tussenkomst zal de Civiele Bescherming extra signalisatie plaatsen naast de veiligheidssignalisatie van brandweer en politie.
Door deze ondersteuning zorgt de Civiele Bescherming ervoor dat de plek ter hoogte van een incident veiliger wordt voor de mensen van de hulpdiensten en voor de weggebruikers.
Het pilootproject met de operationele eenheid van de Civiele Bescherming in Liedekerke, de brandweer en de Wegpolitie Oost-Vlaanderen start begin 2011.

Doeltreffende inzet

Het project verloopt in samenwerking met de brandweer en met Wegpolitie van de Federale politie. Luitenant Elmar De Geyter van de brandweer Halle: “Bij een zwaar ongeval moesten brandweerkorpsen tot nu toe soms een tweede signalisatievoertuig van een buurkorps vragen om de plek van het incident te beveiligen. Het feit dat we daarvoor nu de Civiele Bescherming kunnen vragen, vergroot de beschikbaarheid van de brandweerdiensten.”
Het pilootproject start begin 2011 en zal vrij snel uitgebreid worden naar Wallonië waar de operationele eenheid van Crisnée en de Wegpolitie van Luik zullen samenwerken voor de signalisatie.
In mei 2011 wordt het project een eerste keer geëvalueerd en dan wordt beslist over de eventuele invoering bij de Civiele Bescherming over heel België.

Steunopdracht

De Civiele Bescherming heeft als één van haar opdrachten, de steunverlening met gespecialiseerd materieel aan de brandweer, politie en justitie bij zware, langdurige incidenten of onderzoeken.
Marc Looze, operationeel directeur van de Civiele Bescherming: “De operationele eenheden van de Civiele Bescherming plaatsen momenteel al de nodige signalisatie voor hun eigen tussenkomsten op de openbare weg.”
De veiligheidssignalisatie omvat het plaatsen van een signalisatievoertuig met pijlbord en het afbakenen van de interventieplaats met verkeerskegels en gele knipperlichten.
De personeelsleden dragen daarbij verplicht, zomer en winter, een fluo-oranje parka met reflecterende banden erop zodat ze goed zichtbaar zijn voor het aankomende verkeer.
Marc Looze: “De ervaring met de signalisatie en het beschikbare materiaal komen de Civiele Bescherming nu goed van pas voor de nieuwe opdracht: de extra beveiligingssignalisatie plaatsen bij incidenten op snelwegen, bruggen, parkings en op- en afritten langs die snelwegen.”

Opleiding

Eind 2010 hebben de personeelsleden van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming Liedekerke een opleiding gekregen over “Beveiliging van interventies op de openbare weg.”
Deze cursus, die ook aan de brandweer wordt gegeven, is uitgewerkt door luitenant Elmar De Geyter in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE).
Luitenant De Geyter: “Het belangrijkste is dat wij ons personeel sensibiliseren voor het risico dat zij lopen tijdens een tussenkomst op de weg. Hun eigen veiligheid maar ook de veiligheid van de hulpverleners, politiemensen én de andere weggebruikers op de plek van een ongeval hangen af van een goede signalisatie. De cursus omvat dus onder andere volgende luiken: het belang van beveiliging, de afbakening, de verkeersregeling en de opstelling van voertuigen.”

Els.Cleemput@ibz.fgov.be