Expertise van het reddingsteam van B-FAST erkent door VN

Internationale missies
Evenement

Vandaag, 27 mei 2010, heeft het USAR-team, gespecialiseerd in het opsporen en redden van personen, een kwaliteitslabel van de Verenigde Naties behaald. Daarmee worden de interventiecapaciteiten van de experten van B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) internationaal erkend.
Landen die getroffen worden door een ramp, kunnen op België rekenen om zeer snel gestructureerde hulp te bieden en te coördineren in het buitenland.

De interdepartementale structuur B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) stond vandaag, 27 mei 2010, voor een grote uitdaging. Om te voldoen aan de internationale normen en om de Belgische expertise naar voren te brengen, in het bijzonder die van zijn specialisten inzake het opsporen en redden van personen in stedelijke omgevingen (USAR) die met name in Haïti hebben geïntervenieerd, heeft B-FAST geprobeerd om een kwaliteitslabel te behalen via de IEC-procedure (INSARAG External Classification) van de Verenigde Naties.

Evaluatoren van de Verenigde Naties hebben deze capaciteiten beoordeeld tijdens een oefening in reële omstandigheden die plaatsvond van 25 tot 27 mei 2010. Het Belgische team verzamelde specialisten van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken. In totaal werden meer dan 300 personen gemobiliseerd: USAR-specialisten (Civiele Bescherming en brandweer), logistieke experts, medisch personeel, evaluatoren van de Verenigde Naties, internationale observatoren, figuranten, …

De oefening simuleerde de activering van een hulpverleningsoperatie gedurende 36u. Het doel ervan was niet alleen om de vaardigheid aan te tonen van de internationale teams om op korte termijn klaar te staan en de coördinatie van de operaties te verzekeren, maar ook om de opsporing, de lokalisatie en de redding van personen die levend onder het puin bedolven liggen, na instortingen als gevolg van aardbevingen, ontploffingen of aardverschuivingen, tot een goed einde te brengen.

Ellen.Probst@ibz.fgov.be