De Belgische Civiele Bescherming stuurt een expert naar Pakistan om de noden van de bevolking te inventariseren

Civiele Bescherming
Internationale missies
Interventie

Nicolas Tuts, Chef van de Franstalige eenheden van de Civiele Veiligheid, vertrekt vandaag naar Multan in het zuiden van Pakistan om de noden te inventariseren van de talrijke slachtoffers die hard getroffen zijn door de zware overstromingen die het land verwoest hebben zodat hulp op de meest effectieve hulp kan geboden worden. Onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie werd hij benoemd tot Deputy Team Leader van het 5 Europese experts tellende team.

Sinds 23 juli 2010 wordt Pakistan geteisterd door hevige regens die geleid hebben tot zware en verwoestende overstromingen. Bijna 20 miljoen mensen zijn getroffen en de ramp heeft al 15000 slachtoffers gemaakt. Het land heeft de hulp van de Europese Unie gevraagd.

In reactie op deze oproep stuurt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een van zijn beste experts ter plaatse. Het Europese team, bestaande uit experts van de Civiele Bescherming uit Oostenrijk, Estland, Finland, Italië en België, zal op donderdag 19 augustus aankomen in Islamabad. Hun hulpmissie zal 21 dagen duren. De terugkeer is voorzien op 10 september 2010.

Het doel van deze door de Europese Unie gecoördineerde missie is om de noden van het land te inventariseren om zo de projecten vast te leggen die financieel gesteund zullen worden door Europa en haar lidstaten.

De Belgische Civiele Bescherming wordt erkend omwille van haar expertise bij rampen in België en het buitenland. Nu België het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt, maakt het land er een erezaak van om zijn solidariteit duidelijk te maken.

ophelie.boffa@ibz.fgov.be