Brandweer brengt risico’s in kaart

Brandweer
Perscontact: 
Eva Burm

Op 19 december 2012 overhandigt Jérôme Glorie (Directeur-Generaal Civiele Veiligheid) in de brandweerkazerne van Gent het eerste rapport dat gemaakt is met ‘de tool voor zonale risicoanalyse’, aan kolonel Christian Van De Voorde. Het betreft de nulmeting van de risico’s voor de prezone ‘centrum’ in de provincie Oost-Vlaanderen, met name voor de brandweerkorpsen van Assenede, Deinze, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate. Eind januari 2013 zullen de 34 prezones in België zo een rapport met nulmeting gekregen hebben, alsook een laptop met de risicotool en de opleiding om berekeningen en simulaties met de tool zelfstandig uit te voeren.

Op vraag van verschillende brandweerkorpsen heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vorig jaar de opdracht gegeven aan Falck AVD om een toepassing te ontwikkelen waarmee de brandweer een zonale risicoanalyse kan maken. Binnenlandse Zaken heeft voor de uitwerking van deze tool beroep gedaan op het deskundig advies van een tiental afgevaardigden van brandweerkorpsen uit het hele land. Deze federale projectgroep heeft in samenwerking met Falck AVD en onder voorzitterschap van dhr. Marc Looze, Directeur Operaties en Materieel Civiele Veiligheid, de toepassing mee vorm gegeven.

Tool voor zonale risicoanalyse

De tool voor zonale risicoanalyse is een softwaretoepassing waarin onder andere personeelsgegevens, kazernegegevens en risico’s opgeladen kunnen worden. Dit kunnen terugkerende risico’s zijn (gebaseerd op statistieken van incidenten uit de afgelopen jaren), maar ook punctuele risico’s (zoals huizen, fabrieken, ziekenhuizen…).

De toepassing heeft twee belangrijke functionaliteiten:

  1. Visualiseren van de verschillende risico’s binnen een prezone
  2. Berekeningen en simulaties maken die cruciaal zijn voor de dagelijkse praktische werking van een prezone of die kunnen helpen bij het nemen of motiveren van bepaalde beleidsbeslissingen. Bijvoorbeeld:
  • Binnen welke tijd een brandweerkorps vanuit hun kazerne ergens kan zijn, welke objecten niet binnen een bepaalde tijd bereikt kunnen worden en dus ook welke locaties vanuit een andere kazerne sneller bereikt kunnen worden.
  • Een simulatie van de impact van wegenwerken, evenementen of een gewijzigde permanentie op de uitruk- of rijtijden van de brandweer.
  • Waar nieuwe brandweerkazernes best gebouwd worden en wat de impact is van de inplanting, verplaatsing of sluiting van een bepaalde brandweerpost.
  • Vrijwilligersmodule waarin men de opkomsttijd van de vrijwilligers vanuit hun woon- en werkadres kan berekenen en dit op basis van hun beschikbaarheid.

Brandweerkorpsen hebben met deze toepassing dus niet alleen een overzichtelijk beeld van de risico’s in hun zone. De risicotool maakt het ook mogelijk berekeningen en simulaties te maken zodat de gevolgen van een bepaalde beslissing beter ingeschat kunnen worden, personeel efficiënter ingezet kan worden en indien nodig de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden in het voordeel van de veiligheid van zowel het brandweerpersoneel als de bevolking in een zone.

eva.burm@ibz.fgov.be