Geplande aankoop fluorhoudend schuimmiddel klasse B

Brandweer
Materieel
Perscontact: 
Steven Vermeulen

 

De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken lanceert een overheidsopdracht voor de aankoop van fluorhoudend schuimmiddel. Dat schuimmiddel wordt, na vermenging met lucht en water, gebruikt om branden in grote tanks met polaire vloeistoffen en / of koolwaterstoffen – zoals alcoholen, esters en ketonen – te blussen. De bestelling is bestemd voor de Civiele Bescherming en een aantal hulpverleningszones op wiens grondgebied grote Seveso bedrijven zijn gevestigd.

Het fluorhoudend schuim bevat PFAS. Evenwel bestaat er momenteel geen andere doeltreffende oplossing om zware industriële branden te blussen. Dit blijkt uit een groot onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie en de European Chemicals Agency in 2020.

Gezien de nadelige gevolgen van de PFAS-molecule in het schuim zijn de regels voor het gebruik streng. Zo wordt het schuim enkel gebruikt voor grote industriële branden. Dit soort branden komt uitzonderlijk voor, namelijk ongeveer 1 per week wereldwijd. Als die branden niet snel en efficiënt worden geblust, kan dat leiden tot ernstigere milieuschade. Fluorhoudend schuim wordt dus gebruikt om ergere risico’s te vermijden. Aangezien grote opslagplaatsen voor polaire vloeistoffen of koolwaterstoffen zijn uitgerust met wateropvangsystemen, wordt het resterend bluswater opgevangen, afgevoerd en verwerkt. Het schuim wordt niet gebruikt tijdens de opleiding van het personeel.

De gezondheid en de veiligheid van het personeel van de Civiele Bescherming en de hulpverleningszones en de omwonenden primeren in elk geval. Daarom worden de medewerkers die gebruik maken van het fluorhoudend schuim op regelmatige basis geïnformeerd over de strenge regelgeving en voorzorgsmaatregelen.

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be