E-learning ten dienste van de brandweeropleiding!

Brandweer
Opleiding

Al sinds 2016 bieden de provinciale brandweerscholen opleidingen in afstandsonderwijs aan voor  het operationeel personeel van de hulpverleningszones, zoals bijvoorbeeld de opleidingsmodule "Terror Awareness", die wordt aangeboden als een verplichte vooropleiding op afstand voor het brandweerpersoneel dat zich specialiseert in het domein van de TECC (Tactical Emergency Casuality Care). 

De gezondheidscrisis van 2020 maakte de al gekende meerwaarde en voordelen van afstandsonderwijs nog duidelijker.  Deze nieuwe opleidingsmogelijkheden liggen in de lijn van wat meestal "blended learning" wordt genoemd, waarbij leeractiviteiten in contactonderwijs worden afgewisseld met activiteiten in afstandsonderwijs.  

Dankzij de rijke ervaring en expertise van de brandweerscholen die onder de verantwoordelijkheid van de FOD Binnenlandse Zaken werken, heeft het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) - het representatieve orgaan binnen de FOD voor de opleiding van de brandweer - de samenwerking met de brandweerscholen officieel en algemeen gemaakt. 

Dit initiatief heeft geleid tot de oprichting van twee ICTE-cellen (Informatietechnologie inzake onderwijscommunicatie) waarvan de opdrachten zowel in het noordelijke als in het zuidelijke landsgedeelte in de lijn liggen van het ontwerp van opleidingsmodules op afstand en van de begeleiding van de verschillende partners (brandweerscholen, hulpverleningszones, enz.).  Omwille van hun ervaring en expertise binnen dit domein zullen de brandweerscholen van de provincies Henegouwen  en Limburg de werkzaamheden van deze cellen controleren en op elkaar afstemmen.

De ICTE-cellen en de coördinerende scholen zullen in de nabije toekomst bepalen in welke mate e-learning kan worden geïntegreerd in de basisopleidingen en voortgezette opleidingen, en op welke manier e-learning een haalbaar alternatief  kan zijn voor gekende problemen zoals de opleiding van de vrijwillige brandweerlieden. 

De komende vier jaar zullen de cellen aan de slag gaan om delen van de brandweeropleiding om te zetten naar afstandsonderwijs en zullen zij de brandweerscholen en de hulpverleningszones ondersteunen bij de implementatie.  De ontwikkelde instrumenten zullen gedeeld worden met alle brandweerscholen zodat elke school dezelfde middelen en mogelijkheden heeft.  

Deze twee pilootcellen zullen voltijds werken en bestaan uit een mix van profielen:  een techno-pedagoog, een multimedia-expert, inhoudelijke experten en een administratief assistent, allen aangestuurd door een projectmanager. 

Informatie over de vacatures voor de twee pilootcellen kan worden verkregen door contact op te nemen met de coördinerende brandweerscholen:  Ecole Provinciale du Feu du Hainaut (EPFH) en Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT).
 

sandra.schroos@ibz.fgov.be