Nieuws

Summer Class 2013
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert deze zomer voor de tweede keer een “Summer Class” voor officieren.
Op 13 maart 2014 heeft een Amerikaanse Airbus in Philadelphia een klapband gekregen bij het opstijgen.
Op 28 maart 2014 heeft de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit dat de opdrachten verdeelt tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming goedgekeurd.
Dit voorjaar zullen de bevorderingsexamens niveau B voor de selectie van ploegleiders en experten in de noodoproepcentra 112 en 101 uitgeschreven worden.
Vanaf 1 maart 2014 treedt een nieuw arbeidstijdreglement in werking. Het oude reglement werd aangepast in overleg met de vakbondsorganisaties en de directeurs van de Hulpcentra 112/100 en CIC’s 101.
Op 1 maart treedt ook de nieuwe dienstnota voor mutaties in werking. Daarin zijn een paar aanpassingen aangebracht aan de aanvraagprocedure en voorrangsregels van een mutatieaanvraag.
Donderdag 20 en vrijdag 21 februari heeft de Civiele Bescherming van Ghlin water geleverd aan het dierenpark Pairi Daiza om het waterbekken van de panda’s te vullen. Het waterbekken van 600 m³ moest tegen vrijdagavond gevuld zijn om de twee Chinese reuzenpanda's te kunnen ontvangen. De panda’s zijn zondag in het dierenpark van Paira Daiza toegekomen.
De Federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en nv ASTRID hebben de laatste maanden een aantal verbeteringen voor de cartografie in het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen voorbereid, getest en bijgeschaafd.
Op 4 februari, is een Koninklijk Besluit gepubliceerd omtrent de Astrid-radiodekking in grote en nieuwe gebouwen. Het KB legt een aantal criteria vast die bepalen in welke gevallen bouwaanvragen voor grote en nieuwe gebouwen en infrastructuurwerken moeten worden voorgelegd aan de Astrid veiligheidscommissie.
Vanaf 1 maart 2014 zijn de officiële duikersinsignes beschikbaar. Alle duikers van de brandweer en Civiele Bescherming krijgen vanaf dan het nieuwe insigne bij de uitreiking van het duikerscertificaat module 2. Bij de nieuwe dienstkledij is op de linkerarm een plaats voorzien om het duikersinsigne te plakken.

Paginas

Abonneren op Nieuws